SHIRT

DESIGN 1 : Olive Green

Shirt Olive Green Front
Shirt Olive Green Back

DESIGN 2 : Mint Green

Shirt Mint Green Front
Shirt Mint Green Back

VIP

PREMIUM POLO

Shirt VIP Front
Shirt VIP Back
Shirt Size Chart

CONCEPT

ถอดรหัส “PHARMATHON RUN 2024” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม จึงออกแบบพิเศษเป็น 2 สี 2 รูปแบบ ภายใต้ Concept : PHARMACY-RUN-TOGETHER โดยใช้ Key Word : PHARMACY และ หมายเลข 30 พร้อมเหล่าชาวเภสัชกรชวนวิ่งโดย Pharmathon Boy สำหรับเสื้อวิ่งสุดพิเศษในปีนี้ ทั้งหมดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ให้เคียงข้างคนไทยตลอดไป

MEDAL

Medal Front
Medal Back

ในการปรุงยาโบราณ เมื่อปรุงเสร็จแล้ว จะมีสัญลักษณ์เฉลว ซึ่งทำด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ หรือ หวายเส้น เป็นเครื่องหมายปักไว้เพื่อป้องกัน สิ่งที่ไม่ดีลงไปในหม้อยา เภสัชกรไทย จึงถือว่่าเฉลวเป็น สัญลักษณ์หนึ่ง ของวิชาชีพเภสัชกรรม การออกแบบเหรียญเป็นรูปทรง เฉลว เพื่อต้องการสะท้อนถึงสัญลักษณ์ ของเภสัชกรไทย โดยความพิเศษครั้งนี้ มีการสลักตรา ครบรอบ 30 ปี ของสภาเภสัชกรรม ถือว่าเป็นครั้งพิเศษยิ่งนัก

Routes
Route 10k
Route 3k
payment
contact
Organizer Logo
Organizer Logo